Dokumentiranje procesa učenja djece

Prezentacija, radionica

DOKUMENTIRANJE PROCESA UČENJA DJECE –

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

CPO Potok

 

Što je meta razina odgojne prakse, zašto je ona važna i u kom smjeru se razvija pedagoška dokumentacija? Kako se dokumentira proces učenja djeteta? „Dokumentiranje podrazumijeva sustavno prikupljanje dokumentacije (etnografskih zapisa), koja omogućuje promatranje i bolje razumijevanje akcija djeteta, a time i osiguranje kvalitetnije potpore njegovu razvoju.“ (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014). Kroz analizu svog načina dokumentiranja, odgajatelj uočava da različite razine dokumentiranja aktivnosti djece, rezultiraju različitim načinima konstruiranja konteksta za daljnje obogaćivanje i proširivanje pojedinih aktivnosti djece. Zaključuje da je dokumentiranje jedan neprekidni proces koji se stalno uči, promišlja i izgrađuje. Zato je potrebno neprestano učiti kako dokumentirati – posebno kroz uvide o načinima dokumentiranja kako to čine vrsni odgajatelji. 

Cilj je ove radionice bio i kod drugih odgajatelja osvijestiti kako  je dokumentiranje proces u kojem odgajatelj treba neprestano i iznova isprobavati svoje vještine prikupljanja dokumentacije i njezine interpretacije. Odgajatelja se osnažilo za dokumentiranje procesa učenja djece putem prikaza transkripata audio-zapisa razgovora i izjava djece; fotografija i video zapisa aktivnosti djece; grafičkih prikaza i likovnih radova djece; anegdotskih zapisa izjava djece i deskriptivno-narativnih bilješki, a s ciljem stvaranja potpunije slike o djetetu i osiguravanja adekvatnih poticaja za njegov daljnji rast i razvoj. Sudionici su se imali priliku izvježbati u stvaranju objektivnih bilješki aktivnosti djece putem video zapisa, čija je svrha dobivanje podataka o djetetu i uvida u njegove jake/slabe strane što je važno za daljnje planiranje odgojno-obrazovnog rada, te provoditi refleksiju o svojim bilješkama.

 Zaključili su da je dokumentiranje proces u kojemu odgajatelj treba neprestano i iznova isprobavati svoje vještine prikupljanja dokumentacije i njezine interpretacije uz naglasak na praćenje i osvješćivanje  promjena koje je ono izazvalo i dovelo u njihovoj odgojno-obrazovnoj praksi. U evaluacijskim  listićima svi su ocijenili sadržaj, korisnost i predavače ocjenom izvrstan te istakli  da je takav način rada  „slika pravog odgojitelja“.   

 

Kontakti: 

Mirela Likar, mirela.likar@rivrtici.hr

Sandra Kanjić, sandra_kanjic@rivrtici.hr

Vanessa Šćulac, vanessa.sculac@rivrtici.hr