Dominantnost jezika ujednačenih dvojezičnih govornika

Predavanje

Dominantnost jezika ujednačenih dvojezičnih govornika

Emilija Tadić

CPO Potok
Na predavanju je predstavljeno istraživanje koje se provodilo unutar projekta Dominantnost jezika ujednačenih dvojezičnih govornika. Projekt se izvodio u suradnji Laboratorija za psiholingvistička istraživanja u Zagrebu i Sveučilišta u Padovi.

U istraživanju su sudjelovali dvojezični govornici talijanskog i hrvatskog jezika prosječne dobi 6;

Sudionici su polaznici talijanskih vrtića ili programa, a talijanskom su jeziku izloženi i kod kuće. Ispitanici su odabrani s područja Rijeke i jednog područja s više manjih mjesta (Poreč). U ispitivanju je sudjelovalo ukupno 56 djece, 23 iz Poreča i 33 iz Rijeke.  Odgojitelji su odabrali djecu za koju su procijenili da podjednako dobro poznaju i hrvatski i talijanski jezik. Sudionicima je na oba jezika procijenjeno razumijevanje gramatičkih struktura, opseg rječnika i pripovijedanje, a roditelji su ispunili upitnik o uporabi dvaju jezika u njihovoj obitelji. Rezultati pokazuju sljedeće:

1) Većina je sudionika zadovoljila kriterij ujednačene dvojezičnosti (70%), iako je stupanj varijabilnosti jezičnog znanja visok. Subjektivna procjena odgojitelja pokazala se vrlo dobrom.

2) Neopravdano je na osnovi karakteristika dvojezične zajednice, čak i na temelju pretpostavki osoba koje s djetetom rade, pretpostaviti jezičnu ujednačenost. Optimalan bi način određivanja dominantnosti jezika dvojezičnog ispitanika bila izrada posebnog profila ispitanika, u kojem bi se paralelno u oba jezika na različite načine ispitivao niz jezičnih znanja i vještina.

3) Dvije skupine ispitanika koje razlikuju zemljopisni i sociološki čimbenici (urbaniziranost područja odrastanja) dijele zajedničke karakteristike skupine: većina je skupine ujednačeno dvojezična i ne postoje statistički značajne razlike na rezultatima (iako su istarski ispitanici ujednačeniji govornici dvaju jezika).

4) Aktivno čitanje najviše utječe na stupanj ujednačenosti dvaju jezika.

Predavanju je prisustvovalo 14 odgojiteljica. Svaka se od njih u radu susretala s djecom iz različitih dvojezičnih sredina, a  nekolicina ih ima i višegodišnje iskustvo rada u vrtićkoj skupini s programom ranog učenja talijanskog jezika. Rasprava je bila vrlo zanimljiva, a razvila se oko rezultata koji pokazuje da aktivno čitanje najviše utječe na ujednačenost znanja dvaju jezika.

Članak s rezultatima prvog cilja službeno je objavljen u časopisu Logopedija

 

Kontakt:

PPO Potok tel.211-205