Igra djece na dvorištu

Okrugli stol

Igra djece na dvorištu (vrtića)

Renata Šimac

PPO Radost

Zbog nedostatka prirodnih elemenata te učestalosti ponavljajućih, istovjetnih radnji koje djeca izvode na spravama, u tradicionalnim dvorištima onemogućena je kreativna, maštovita, timska igra djece kakva nam je poznata iz vlastitog djetinjstva: gradnja „bunkera“, „kuće“, „dućana“, „lunaparka“ kombiniranjem prirodnog i nefiksiranog (građevnog) materijala: stablo/panj + grane, daske, cigle, kamenje, karton...Uz potrebnu količinu odvažnosti i međusobno slaganje oko potreba djece, te na koji način ih zadovoljiti, u PPO Radost početkom ove pedagoške godine započeli smo, u suradnji s roditeljima s obogaćivanjem dvorišnog prostora različitim nefiksiranim elementima: panjevima, daskama, granama. Istovremeno smo u postojeći pješčanik unosili „prave“ uporabne predmete: lonce, lončiće, dasku za rezanje.

Prilikom uvođenja navedenih materijala nije bilo moguće zanemariti zabrinutost za sigurnost djece prilikom njegova korištenja. Pokazala se neopravdanom: kada se djeci ponudi stvaran materijal kojim se inače koriste i odrasli, logično je da ga i djeca koriste „kao odrasli“ – s punom odgovornošću (bez nametanja), namjerom (mašta), i ciljem (dosljednost, motiviranost). Najveću vrijednost obogaćivanja vanjskog prostora ovim jednostavnim, pokretnim, građevnim elementima prepoznale smo u očiglednom porastu socijalnih interakcija djece: dogovaranju, odgovornosti za sebe i druge, međusobnom pomaganju, „osiguravanju“ prilikom obavljanja težih radnji. Druga velika vrijednost leži u činjenici da se igra ovim materijalima svakodnevno nadograđuje, nadopunjuje, otežava (pa opet olakšava), mijenja –mjesto, vrijeme, aktere, radnju.

Uočeno je da za većinu kvalitetnih promjena nisu potrebna velika sredstva već razumijevanje stručnih suradnika, voditelja i ravnatelja vrtića. Osvještavanje roditelja o prednostima igre na vanjskom prostoru u svim vremenskim uvjetima uz korištenje prirodnih materijala i nefiksiranih elemenata trebalo bi biti polazište za promjenu slike o suvremenom, bogatom i poticajnom dvorištu koje potiče cjelokupan razvoj djeteta, osobito snalažljivost, maštu i socijalne vještine.

 

Kontakt:

Renata Šimac; renata.simac@gmail.com