Igrom do sporta

PREZENTACIJA SPORTSKOG PROGRAMA „IGROM DO SPORTA“

Željana Marić, Renata Gudelj, Aleksandra Simčić

PPO Drenova

 

Program „Igrom do sporta“ u DV Rijeka provodi se dugi niz godina. Trenutno  se program svakodnevno provodi u čak 12 odgojnih grupa u različitim podcentrima DV Rijeka. Nositelji programa su odgojitelji uz stručnu podršku kineziologa i pedagoga. Vrtić Drenova razvio je kvalitetne metode rada, pristupe djetetu i modele integracije redovnog i sportskog programa. Tijekom ove interaktivne šetnje  jedanaest sudionika su upoznali našu  našu svakodnevnu praksu i istraživački pristup u radu koji potičemo  redovitim refleksivnim grupama odgojitelja.

Interaktivna šetnja sastojala se je od tri dijela – obilazak sobe dnevnog boravka i ostalih prostora u kojima djeca svakodnevno borave, igraju se, druže, uče, istražuju… U sobi dnevnog boravka prisutni su upoznati s obilježjima odgojne grupe i s vremenskim i prostorno - materijalnim kontekstom koji podržava posebnost  i osobitost svakog pojedinog djeteta. Sloboda, pravo na izbor i fleksibilnost naše su temeljne vrijednosti u radu s djecom. Iz toga proizlaze i ciljevi za našu odgojnu grupu, a oni su:  poticanje prosocijalnih odnosa i uvažavanje međusobnih razlika, prihvaćanje drugih, otvorenost prema sebi i drugima, stvaranje uvjeta za iskustva suradnje, uvažavanje dječje inicijative i preuzimanje inicijative (vođenje,  kreiranje   osmišljavanje novih igara i aktivnosti, kreativnost…)

Drugi se dio interaktivne šetnje odvijao u dvorani vrtića gdje smo prezentirali  program Igrom do sporta te kako ciljeve i vrijednosti koje njegujemo i potičemo u redovnom radu povezujemo i razvijamo i putem sportskih sadržaja na različite načine:  pristupom djetetu (grupni, individualni, uvažavanjem osobnosti djece, poštivanje individualnog tempa i brzine), načinom i metodama rada (više radnih mjesta, veći broj ponavljanja sadržaja, bez dugih čekanja, bez ispadanja u igrama, poticanje kreativnosti, mišljenja, suradništva), izborom aktivnosti i igara (pravo djece na odabir), kreiranje, osmišljavanje poligona i igara (poticanje inicijative i planiranja rada), poticanje pozitivnog ozračja (zabava, uspjeh, igra, suradnja, zadovoljstvo sobom.

Treći je dio bilo vrijeme za refleksiju viđenog i doživljenog i evaluaciju. Kolegice su se pozitivno osvrnule, pohvalile naš način rada, promišljanja i pristupa prema djeci. Iz evaluacije je vidljivo da prepoznaju  dobrobit ovakvog načina rada osobito za dijete, ali i za odgajatelje, stručni tim i naš profesionalni napredak i rast.

Kontakti:

Aleksandra Simčić; aleksandra.simcic@gmail.com