Interesne grupe

Prezentacija

INTERESNE GRUPE – JAČANJE KOMPETENCIJA ODGAJATELJA

Mirna Banićević, Gordana Galić, Matea Ivanković, Ivana Sošić Antunović, Vlatka Miletić

PPO GALEB

U skladu s bitnom zadaćom CPO Sušak „Vrtić kao mjesto zajedničkog učenja i rasta“, ove pedagoške godine osmišljen je oblik stručnog usavršavanja - interesne grupe putem  4 tematska područja. Teme i sadržaj interesnih grupa su osmišljene u skladu s idejama i potrebama odgojitelja koje su iskazane na timskim dogovorima i u individualnim godišnjim izvješćima. Cilj ovog oblika stručnog usavršavanja je aktivnim sudjelovanjem, razmjenom znanja i iskustava te  suradnjom odgojitelja međusobno te odgojitelja sa stručnim timom utjecati na podizanje kvalitete cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa.

Tematska područja interesnih grupa su :1. Bogatstvo različitosti- jačanje kompetencija odgojitelja za rad s djecom s posebnim potrebama: Različitost, Emocije i slika o sebi, Potrebe i ponašanje, Umijeće komunikacije, Postupak s konfliktom, Krizne i stresne situacije (Ljiljana Brašnić, psihologinja i Gordana Galić, edukacijski rehabilitator).2. Praćenje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada: Vođenje pedagoške        dokumentacije odgojne skupine, Praćenje i refleksija kao temelj planiranja, Samoinicirane aktivnosti djece i uloga odgajatelja, Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Uloga odgajatelja i članova stručnog tima u procesu pedagoške opservacije (Vlatka Miletić, pedagoginja i Vedrana Brebrić Žgaljić, pedagoginja pripravnica).3.   Komunikacija i suradnički odnosi: Kvalitetna komunikacija kao temelj partnerskih odnosa s roditeljima, Komunikacija u funkciji izgrađivanja i unapređivanja kulture vrtića, Komunikacijske vještine kao oruđe u rješavanju problemskih situacija u vrtiću (Ivana Sošić-Antunović i Matea Ivanković, psihologinje).4.  Briga o zdravlju- stvaranje zdravih životnih navika i pružanje prve pomoći:  Reagiranje u kriznim situacijama- pružanje prve pomoći ozlijeđenom djetetu, Prehrana djece u dječjem vrtiću, Mjere zdravstvene zaštite u dječjem vrtiću (Mirna Banićević, zdravstvena voditeljica).

Voditelji su prezentirali teorijski dio popraćen s puno iskustvenih vježbi. Odgojitelji su aktivno sudjelovali na radionicama, vježbali na primjerima iz osobnog iskustva. Prezentacija je evaluirana anketnim upitnikom. Pregledom anketnih upitnika zaključeno je kako je ovaj oblik usavršavanja iznimno koristan i zanimljiv sudionicima.

 

Kontakt:

CPO Sušak, Kvaternikova 37, tel: 051/421-597