Nepoželjna dječja ponašanja

Radionica

Nepoželjna dječja ponašanja – izazovi odgajatelju

Mirela Peić, Ineš Šipić

PPO Srdoči

 

Radionica se temelji na projektu iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja čiji je cilj razvijati socijalne vještine kod djece i pripremati dijete za ulogu aktivnog građanina u društvu.

Djeca u skupini su vrlo malo ili nikako međusobno komunicirala, nisu se zajednički igrali, često su se svađali, razbijali su igračke i stvarali veliku buku . Povučenija djeca još su se više povlačila u sebe. Analizom dokumentacije (snimke, fotografije, bilješke) odgojitelji razvijaju strategiju  razvoja suradnje među djecom i rade s njima na ostvarenju postavljenih ciljeva. Početne aktivnosti usmjerene su na djetetovo upoznavanje samog sebe i razvijanje pozitivnog pristupa prema sebi jer je potvrđivanje vlastite vrijednosti preduvjet međusobnog uvažavanja. Različite igre i aktivnosti osmišljene su na način da djeca komuniciraju i budu u interakciji, a sve s namjerom da se stvore uvjeti za suradnju unutar skupine. Igri su odgojitelji svakodnevno dodavali dimenziju suradnička, a s načela natjecanja prelazili na načela suradnje i pronalazili rješenja u kojima svatko pobjeđuje. Cilj igre mogao se ostvariti jedino suradnjom i zajedničkim zalaganjem svih sudionika.

Na radionici, na kojoj je bilo prisutno 69 sudionika, odgojitelji su prikazali na koji su način uočili  nepoželjna ponašanja djece, dileme s kojima su se susreli (rješavati svaki sukob zasebno ili postaviti dugoročniji cilj), kako postaviti cilj, primjere igara i aktivnosti koje su vodile prema suradnji među djecom ( „Kutija puna osjećaja“, program „Masaža u školama i dječjim vrtićima“, pokretne igre, likovni i glazbeni zadaci…), način postavljanja pravila u skupini,  kako su djeca postepeno razvijala socijalne vještine, ostvarivala svoja prava i potrebe bez ograničavanja drugih u ostvarivanju istog i postizali veće osobno zadovoljstvo te ishode koji su proizašli iz takvog pristupa. Djeca nauče i primjenjuju socijalne vještine kad su norme u njihovu okruženju pohvala i suradnja, a ne kritika i natjecanje, i što ih više potičemo na korištenje tih vještina i na rješavanje vlastitih problema, to su djeca kreativnija i pozitivnija u rješavanju sukoba.

Sudionici su nakon radionice odgovarali na dva pitanja: „Što ćete od prikazanog koristiti u vlastitom o-o radu?“ i „Istaknite koji dio radionice može utjecati na promjene u vašem razmišljanju o nepoželjnim ponašanjima djece.“ Iz detaljne analize odgovora uočen je utjecaj na promišljanje odgojitelja o zamjenjivanju natjecanja suradničkim igrama.

 

Kontakt:

Mirela Peić; mirelapeic@gmail.com

Ines Šipić; inessipic@gmail.com