Nepoželjna ponašanja djece

Prezentacija

NEPOŽELJNA PONAŠANJA DJECE – IZAZOV ODGAJATELJIMA

Patricija Vitori, PPO Rastočine

Ana Silov, CPO Maestral

 

Nepoželjna ponašanja kod djece (eng. challenging behavior) se odnose na svaki oblik ponašanja koji interferiraju s djetetovim kognitivnim, socijalnim ili emocionalnim razvojem, štete ili ugrožavaju dijete, drugu djecu ili odrasle te stavljaju dijete u visoki rizik za kasnije socijalne probleme ili školski neuspjeh. U Centru predškolskog odgoja Potok su tijekom pedagoških godina 2012./2013. i 2013./2014. održani ciklusi radionica „Pred izazovom nepoželjnih dječjih ponašanja“ (voditeljice: Lahorka Jurčić, psiholog i Ana Silov, psiholog) čiji je cilj bio osnaživanje odgojitelja u radu s djecom s nepoželjnim oblicima ponašanja i upoznavanje s tehnikom funkcionalnog praćenja ponašanja. Funkcionalno je praćenje ponašanja usmjereno ka otkrivanju uzroka nepoželjnog ponašanja i identificiranju intervencija s ciljem mijenjanja istog. Ono omogućava razumijevanje funkcije nepoželjnog ponašanja i temelj je za razvijanje pozitivnog plana podrške s ciljem smanjenja ili eliminiranja specifičnih, nepoželjnih ponašanja.

Na ovoj prezentaciji je odgojiteljica Dječjeg vrtića Rastočine koja se u svom radu susrela s nepoželjnim oblicima ponašanja kod djeteta (grizenje, udaranje, štipanje, rušenje) pokazala svoje iskustvo u etapama: od osobne edukacije o novim spoznajama tijekom navedenih radionica, do provedenog funkcionalnog praćenja ponašanja na temelju kojeg izrađuje pozitivni plan podrške. Implementacija pozitivnog plana podrške uključivala je unošenje promjena u prostorno-materijalni i socijalni kontekst te individualizirani pristup ka djetetu, a sve je to dovelo do izrazito pozitivnih pomaka u ponašanju i razvoju djeteta.

Sudionici su prezentirani sadržaj procijenili vrlo korisnim za unapređivanje vlastite prakse, istakli su veliku primjenjivost ove tehnike u svom radu te smatraju kako će im novostečena znanja pomoći i poslužiti kao podrška u svakodnevnom radu s djecom s nepoželjnim ponašanjima.

Kontakt:

Patricija Vitori - patricija.vitori@gmail.com

Ana Silov  - anasilov@ymail.com