Ples pisanja s djecom jasličke dobi

Radionica

PLES PISANJA S DJECOM JASLIČKE DOBI

Ingrid Petrak, Dajana Punčikar

PPO Mavrica

           

Želimo li djetetu pružiti osjećaj zadovoljstva, omogućiti mu izraziti  emocije, unutarnji doživljaj sebe i svijeta koji ga okružuje, ponudit ćemo mu Ples pisanja. Ples pisanja je metoda koja putem glazbe, pokreta i likovnog izražaja pruža djetetu osjećaj ispunjenja srećom i punoće doživljenog.

Radionica „Ples pisanja s djecom jasličke dobi“ započeta je upoznavanjem sudionika s metodom Plesa pisanja, njegovim dobrobitima za djecu te načinom provedbe  Plesa pisanja u starijoj jasličkoj skupini. Ples pisanja pozitivno utječe na dijete jer na inovativan i uzbudljiv način ono vježba koordinaciju uz pomoć glazbe, pokreta, ritma, igre i crtanja,  pri čemu dijete stječe samopouzdanje, postaje odvažnije i sigurnije u sebe i vlastite sposobnosti. Sve je to potaknulo da se Ples pisanja isproba i kod djece jasličke dobi. Željelo se vidjeti na koje se sve načine dijete može izraziti, koja se osjetila pobuđuju, kolika je koncentracija i koliko zadovoljstvo i sreću izaziva vlastit uspjeh. Prezentacija je bila popraćena fotografijama i snimkama djece u aktivnostima Plesa pisanja. Prezentiran je rad djece s različitim senzornim i likovnim materijalima kojima su se djeca izražavala slušajući glazbu. Aktivnosti djece odvijale su se putem pokreta, vježbi disanja, priča, pjesmica i igre na određenu temu, a u grupi se Ples pisanja provodio od listopada 2015. godine. Djeca su usvojila bolji hvat ruke, u crtanju koriste obje ruke, sigurnija su, samopouzdanija, samoinicijativnija i slobodnija u korištenju različitih materijala.

Pitanjima o načinu provedbe ove metode i komentarima, sudionici su aktivno sudjelovali na prezentaciji, a kasnije i u samoj izvedbi radionice Plesa pisanja na temu “Vlak“. Evaluacija je radionice provedena pomoću anketnog listića gdje su sudionici mogli izraziti svoje mišljenje, osvrnuti se na radionicu te dati sugestije za budući rad. Sudionici su pohvalili radionicu te izrazili želju da i sami pokušaju Ples pisanja u svojoj skupini. Ponosni smo što su nakon radionice neki od sudionika isprobali ovaj način rada te bili zadovoljni ishodom.

 

Kontakt:

Ingrid Petrak -   ingrid.petrak@gmail.com

Dajana Punčikar – dajanapu@gmail.com