Pokret u funkciji razvoja

Prezentacija

POKRET U FUNKCIJI JEZIČNOG, KOGNITIVNOG I SOCIJALNOG RAZVOJA

Nikolina Uzelac, Radmila Bajić

PPO Turnić

Potreba djece za kretanjem nas  je dovela do pomnijeg promatranja prilika koje se nude djeci u cilju poticanja motoričkog razvoja. Nedostatni materijalni uvjeti doveli su do želje za istraživanjem različitih oblika rada koji će omogućiti djeci igru i učenje kroz integrirani kurikulum. Dvorana je postala mjesto cjelovitog razvoja gdje su osmišljavane  igre i aktivnosti povezujući različita područja razvoja djece.

Aktivnosti djece su kreirane na osnovu praćenja interesa i potreba vodeći računa o slobodi izbora, o izazovima za svako dijete te o ishodima igre i učenja. Djeca su partneri u kreiranju poticajnog okruženja: od ideje do realizacije. Uvažavani su njihovi prijedlozi i ideje o strukturiranju materijalnog okruženja. Aktivno su sudjelovali u izradi poticaja, osmišljavali načine otežavanja zahtjeva kako bi bili izazovni za svu djecu dobno heterogene skupine, predlagali pravila igre, pratili tijek aktivnosti i na kraju se  kritički osvrnuli na protekle aktivnosti analizirajući dobre i loše strane  i iznoseći prijedloge za kvalitetne promijene. Prilika da aktivno sudjeluju u kreiranju vlastitog učenja je omogućila djeci spoznaju da su kreatori vlastitog učenja, spoznaju da su ravnopravni članovi učeće organizacije koja ima za cilj zajednički rast i razvoj svih sudionika. Stjecali su vještine planiranja, rješavanja problema, primjene znanja, vještinu suradničkih odnosa, međusobnog uvažavanja i tolerancije. Uloga odgajatelja i pedagoga je pronalaženje različitih izvora znanja, proučavanje suvremenih spoznaja iz područja razvoja djece te zajedničko praćenje, planiranje, realiziranje i vrednovanje procesa učenja. Sadržaje koje nudi literatura smo implementirali  tako da smo ih s djecom dodatno obogatili i prilagodili njihovim interesima.

Cilj prezentacije je bio pokazati kako postoje načini prevladavanja nedostataka u okruženju, a to su : kvalitetno praćenje interesa djece, izrada različitih poticaja, kontinuirano učenje, istraživanje i refleksija djece, odgojitelja i pedagoga. Prezentirana je  snaga zajednice učenja koja omogućuje svakom pojedincu u grupi rast i razvoj vlastitim tempom.

 

Kontakt:  

uzelac.nikolina@hotmail.com

radmila.bajic@gmail.com