Primjena glazbenih aktivnosti u radu

Stručni skup

PRIMJENA GLAZBENIH AKTIVNOSTI U RADU S DJECOM RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

Nela Dundović, Sanja Šamanić

PPO SRDOČI

 

Glazba je danas prisutnija u našim životima nego što je to bila ranije, okružuje nas na različite načine i dostupna nam je na različitim mjestima. Međutim, možda baš zbog njene velike prisutnosti, glazba sve više postaje kulisa kojoj ne pridajemo značenje koje zaslužuje. Glazba je umjetnost izražena tonovima i zvukovima, a za dijete je glazba emocija kojom može izraziti svoje čuđenje i stvarnost.

Novija istraživanja pokazuju kako se bavljenjem glazbom utječe na razvoj kognitivnih  sposobnosti kao što su inteligencija, kreativne sposobnosti, jezične sposobnosti, sposobnosti čitanja, socijalne kompetencije i slično. Glazba može uvježbavati mozak za kompleksnije razmišljanje koje podrazumijeva rješavanje problema, analizu, sintezu, uspoređivanje i dokazivanje. Nije samo izvor glazbenog razvoja, već je i sredstvo stvaralačkog izražavanja djeteta, njegovog socijalnog, emocionalnog i psihomotornog razvoja.

To su sve razlozi zašto bi odgojitelji u svom radu trebali uključiti i glazbene aktivnosti. No, praksa govori nešto drugo. U istraživanju s odgojiteljima Dječjeg vrtića Rijeka, koje je provedeno u sklopu diplomskog rada , zaključci se mogu sažeti na tvrdnju da ispitanici pridaju određenu, ali posve nedostatnu pozornost glazbi zbog čega je ona djelomično prisutna u odgojno-obrazovnom radu i to češće kao pasivan oblik slušanja

Na radionici su prisutni odgojitelji imali priliku aktivno sudjelovati u različitim glazbenim igrama te se upoznati sa načinima upoznavanja nove pjesme i njene interpretacije. Također su pokazani primjeri iz prakse odgojitelja koji pokazuju kako djeca u jasličkoj i mješovitoj vrtićkoj skupini žive s glazbom.

U evaluacijama su sudionici izrazili veliko zadovoljstvo kvalitetom održane radionice i ukazali na nedostatak radionica sa sličnim temama.

Kontakt:

Nela Dundović - nela.dundovic@gmail.com