Šumski vrtić

Prezentacija

ŠUMSKI VRTIĆ

Renata Gudelj, Aleksandra Simčić

PPO Drenova

 

Ovom prezentacijom prikazali smo projekt „Šumski vrtić“ koji je započeo još 2013. godine inicijativom djece tijekom redovitih šetnji šumom u blizini našeg vrtića. Ciljevi projekta su : educirati i senzibilizirati djecu za skladan i aktivan suživot s prirodom, razvijati svijest o pravu na život u zdravom okolišu, omogućiti djeci stjecanje praktičnih kompetencija i znanja o prirodi i održivom razvoju  u autentičnom prirodnom okruženju, izgraditi pozitivne stavove i odnos prema okolišu i okolini i poticati djecu na aktivno sudjelovanje u životu zajednice.

 Boraveći u prirodi djeca pokazuju snažno zanimanje za okolinu (životinje, biljke, utjecaj ljudi na prirodu) što ih potiče na rasprave, postavljanje raznih pitanja, istraživanje, traženje izvora znanja. Neposredni odgojno-obrazovni rad u vrtiću prilagođava se potrebama pa tako djeca u vrtiću planiraju svoj boravak u šumi, donose razne rekvizite kojima će se služiti, enciklopedije, osmišljavaju „Šumski bonton“, razvijaju i razne druge projekte (Kako žive mravi?, Životni ciklus žabe? Kukci, Biljke našeg kraja.

Organizirali smo susrete u raznim dijelovima šume s različitim stručnjacima. Planinarka Iva Reisz iz PD Kamenjak odlazi s nama na brdo Veli vrh i upoznaje nas sa svim tajnama sigurnog boravka u prirodi. Biolog Javne ustanove Priroda Marko Randić putem igre i istraživanja upoznaje djecu s najdominantnijim biljkama i životinjama ovoga kraja te njihovoj važnosti i funkciji u eko- sustavu. Članovi Udruga Dren i Bez granica s područja Drenove koji se bave zaštitom kulturne i prirodne baštine ovoga kraja osmišljavaju razne kreativne susrete u šumi gdje približavaju djeci tradicionalne igre i aktivnosti kojih su se nekada djeca na Drenovi igrala. Surađivali smo sa MO Drenova, Udrugom Smart, uključili smo se u volonterske akcije Hrvatska volontira i Zelena čistka putem kojih smo oplemenili i uredili područje oko jezerca Lokvica te izradili Hotel za kukce. 

67 prisutnih odgojitelja na našoj prezentaciji potvrđuje da interes za ovakvim načinom rada postoji, a upućene poruke kolegica putem evaluacije motiviraju nas za daljnje djelovanje i pozivaju na suradnju.

Kontakt:

Aleksandra Simčić – aleksandra.simcic@gmail.com