Ubojite i skrbne navike u komunikaciji

Prezentacija diplomskog rada

Ubojite i skrbne navike u komunikaciji odgajatelja s roditeljima

Mirna Jakovljević

PPO Drenova

Za izgradnju partnerskih odnosa roditelja i odgajatelja, esencijalnu ulogu ima njihova komunikacija. U ovom je diplomskom radu ispitana roditeljska percepcija načina na koji odgajatelji komuniciraju s njima, odnosno učestalost odgajateljeve primjene ubojitih i skrbnih navika u razgovorima o njihovoj djeci i svakodnevnim situacijama. Za potrebe ovog rada provedeno je  istraživanje s roditeljima čija djeca pohađaju DV Rijeka. Rezultati ukazuju kako roditelji smatraju da odgajatelji u komunikaciji s njima poglavito koriste skrbne navike čije korištenje dovode u pozitivne odnose s kvalitetom partenerskih odnosa, dok korištenje ubojitih navika odgajatelja procjenjuju kao manje učestale  i dovode ih u negativan odnos s kvalitetom partnerskih odnosa. Polazište rada temelji se na Glasserovoj teoriji izbora koja za uspješne odnose pretpostavlja promjenu u ponašanju ljudi odnosno zamjenu ubojitih sa skrbnim navikama u komunikaciji.

Izlaganje diplomskog rada održalo se u PPO Drenova. Na izlaganju je sudjelovalo pedesetak odgajatelja, stručnih suradnika i studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Većina sudionika prepoznala je temu partnerstva s roditeljima i komunikaciju s njima kao vrlo važno područje unutar odgajateljske profesije što su iskazali i interesom za nastavak predavanja i radionica unutar ovog područja. Također, sudionici su potvrdili kako će u svom daljnjem radu koristiti nove spoznaje koje su ovom prilikom stekli.  S obzirom na relativno nisku osvještenost odgajatelja, ali i manjak spoznaja o važnosti partnerstva obitelji s ustanovom, bilo bi poželjno nastaviti s predavanjima i/ili radionicama vezanim uz samo partnerstvo s roditeljima, komunikacijske vještine odgajatelja, kao i načinima ophođenja odgajatelja s roditeljima temeljenih ta Glasserovoj teoriji izbora.

Kontakt:

mirna.jakovljevic@gmail.com; tel.:098 184 68 52