Znanost u vrtiću

Interaktivna šetnja

Znanost u vrtiću

Patricija Vitori, Nataša Linić, Ljiljana Matijević, Sandra Ivančić Knežević, Doris Skočaj, Ivanka Kelentrić, Jadranka Laptošević, Nataša Slavić Mudrovčić, Ankica Stojanović, Jadranka Glučina, Svjetlana Kumarić, Sandra Skorup Lukenda

PPO Rastočine

Svako je dijete je istraživač/znanstvenik koji postavlja hipoteze, testira ih i stvara vlastite teorije. Uloga odgajatelja u tom procesu jest stvarati uvjete koji će motivirati dijete na traženje odgovora, pratiti dječje interese i dokumentirati procese koji se odvijaju.

Naš podcentar godinama njeguje pristup usmjeren ka djetetu te razvoj i podržavanje dječje autonomije u svim segmentima djetetova života putem različitih vrsta djelatnosti. To se posebice očituje kroz kreiranje bogatog materijalnog i socijalnog okruženja u kojem se djeci osigurava radost otkrivanja i učenja kroz interakciju s raznovrsnim materijalima, drugom djecom te uz neizravnu potporu odgajatelja. Djeci je dana mogućnost da razmišljaju, analiziraju, generiraju nove ideje, povezuju, reprezentiraju, argumentiraju, svoja razmišljanja te u konačnici spontano razvijaju nove modele ili mogućnosti za rješavanje određenih problema i situacija. Nositelji radionice nastojali su kroz istraživačke aktivnosti omogućiti djetetu da ravnopravno i solidarno sudjeluje u dogovaranju i donošenju odluka koje se odnose na njega i na zajedničke aktivnosti i ciljeve te na taj način samo sebe percipira kao kompetentnog i uspješnog pojedinca te razvija različite strategije učenja. „U takvim uvjetima djeca stječu kompetenciju „učenja učenja“, kao temelj koncepta cjeloživotnog učenja“ (NOK, 2015)

U interaktivnoj šetnji sudjelovalo je 19 odgajatelja. Neki od njih bili su djelatnici DV Rijeka, dok su neki došli iz vanjskih općina (DV Viškovo, DV Loptice…). U refleksiji, nakon interaktivne šetnje, vidljivo je oduševljenje pojedinih kolegica viđenim načinom rada.

Valja zaključiti da je interaktivna šetnja u PPO Rastočine bila dobar poticaj za preispitivanje vlastite prakse svih sudionika procesa. Kontinuirano istraživanje osobne prakse dovodi do promijene načina razmišljanja odgajatelja i podizanja kvalitete odgojno – obrazovnog procesa a time i mijenjanja kulture ustanove ranog i predškolskog odgoja.

Kontakt: 

PPO  Rastočine, tel.513-848