Iskaz interesa za pohađanjem vrtića u ljetnim mjesecima 2020. godine

Poštovani roditelji,

u svrhu pravovremene i racionalne organizacije rada te optimalne iskorištenosti kadrovskih resursa Dječjeg vrtića Rijeka, molimo Vas da u sljedećoj tablici iskažete svoj interes za korištenjem usluga vrtića tijekom srpnja i kolovoza 2020. godine.

Anketu molimo ispuniti na način da upišete potrebne podatke, u razdoblju u kojem će dijete pohađati vrtić stavite oznaku x, vlastoručno potpišete anketu i dostavite ju putem elektroničke pošte Vašeg Centra predškolskog odgoja:

Anketa se također nalazi kod Vašeg odgojitelja te ju možete ispuniti prilikom dovođenja ili odvođenja djeteta.

ANKETA

Molimo uzmite u obzir da ispunjavanje ove ankete ne znači ispis djeteta iz vrtića ili korištenje mogućnosti privremenog nekorištenja usluga vrtića.