Plan nabave Dječjeg vrtića Rijeka

2017. godina

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), objavljuju se II. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu:
II. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (.pdf)

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), objavljuju se I. izmjene plana nabave za 2017. godinu:
I. izmjene plana nabave za 2017. godinu (.pdf)

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), objavljuje se Plan nabave za 2017. godinu:
Plan nabave za 2017. godinu (.pdf)
 

2016. godina

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi, objavljuju se V. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu:
V. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi, objavljuju se IV. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu:
IV. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi objavljuju se III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu:
III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi objavljuju se II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu:
II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi objavljuju se I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu:
I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi objavljuje se Plan nabave za 2016. godinu:
Plan nabave za 2016. godinu (.pdf)