Kultura vrtića

Prezentacija

KULTURA VRTIĆA

Renata Opačak Maliković, Dunja Kunac, Tamara Demo

PPO Mavrica

Radionica prezentira načine kojima se kulturom odgojno-obrazovne ustanove  utječe na međusobne odnose (dijete-odgojitelj-roditelj), na odgojno-obrazovni rad, na procese učenja djece i odgojitelja stvarajući temelje prepoznatljivosti i identiteta vrtića.

Dječji vrtić Mavrica je započeo s radom u jesen 2014. godine kao podcentar CPO-a Turnić  Dječjeg vrtića Rijeka. Već od samog početka  kao najmlađi vrtić grada Rijeke, imali smo mogućnost stvarati okruženje po mjeri djeteta, roditelja, odgojitelja, stručnih suradnika, prijatelja naše Ustanove.  Kakav vrtić želimo? Koja je naša vizija? Koje su vrijednosti koje promičemo? Upravo iz takvih pitanja proizlazili su zadaci i ciljevi koje smo pred sebe stavljali, promišljali o zajedničkom radu, o unaprjeđenju odgojno-obrazovne prakse te postavljali temelje kulture Vrtića. Ovom radionicom prezentirali smo što za nas predstavlja  kultura Ustanove, koje su karakteristike našega odgojno-obrazovnog  rada, te predstavili kulturu vrtića u mreži zajedničkih vrijednosti, vjerovanja i odnosa svih sudionika odgojno-obrazovnog rada. Ono čime se možemo posebno pohvaliti je razvijanje samostalnog i kritičkog mišljenja djece, demokratski odnosi svih sudionika odgojno-obrazovnog rada, sloboda iznošenja različitih stajališta, poticanje djece na osmišljavanje i organiziranje  aktivnosti, uvažavanje i poštovanje različitosti. Kultura dječjeg vrtića Mavrica je prepoznatljiva po našim međusobnim odnosima, zajedničkom radu; od upravljanja i organizacije do materijalno – prostornog okruženja. Također smo ponosno prezentirali suradnju koju smo ostvarili s roditeljima ali i s mnogobrojnim vanjskim ustanovama. Jedan je  od temelja kulture našeg vrtića obrazovanje za održivi razvoj te dokumentiranje i prezentacija odgojno- obrazovnog rada.

Na ovoj su se prezentaciji sudionici upoznali i s glasilom našega vrtića „More“. Svojim pozitivnim komentarima potakli su nas na još kvalitetniji rad i suradnju, razmjenu iskustava i daljnje učenje.                   

Prezentaciju možete preuzeti na slijedećoj poveznici OVDJE.

Kontakt: renata.opacak.malikovic@gmail.com