Važnost vjere u životu djeteta i obitelji

Dječji vrtić Rijeka ima više od dvadeset godina iskustva s programom koji svojim specifičnim  sadržajima katoličkog vjerskog odgoja obogaćuje redovni odgojno-obrazovni program, a vrtić „Potok je jedan od podcentara u kojem se taj program  provodi od početka.
Ovaj Program njeguje uz tjelesnu , emocionalnu, socijalnu i intelektualnu dimenziju djetetove osobnosti i onu duhovnu dimenziju. Djetetu se nude sadržaji koji su u skladu s njegovom prirodom i djetetovim psihološkim potrebama. U prvome redu to je potreba za sigurnošću, pripadanjem i ljubavlju, što je nužno za djetetovo zdravlje i sreću. U centru je igra, tijekom koje dijete aktivno sudjeluje putem svih osjetila, a sve na temeljima Montessori pedagogije. 

Zato je i cilj prezentacije bio prikazati kako i na koji način je vjerski odgoj u  vrtiću „Potok“ integriran u redovni odgojno-obrazovni rad na primjeru dobre prakse kroz prikaz projekta „Majka-moja prva kuća“.

Prezentacija - važnost vjere

Projekt su spontano inicirala djeca nakon svakodnevnih razgovora s djevojčicom iz grupe koja je s nestrpljenjem čekala rođenje brata. Uspješnoj realizaciji cijelog projekta pridružila se i majka te iste djevojčice, a  uloga odgojitelja u projektu je bila da uočava i podržava dječje interese, dodaje nove materijale, sredstva, sadržaje i drugo u svakodnevne aktivnosti. Na taj način omogućilo se djeci šire proučavanje teme, poticala se dječja radoznalost, želja za novim  spoznajama i sve to na jedan na zabavan, maštovit  način.

Brojnim primjerima i prikazom kreativne dječje igre i njihovih raznovrsnih aktivnosti u projektu, sudionici su upoznati i sa načinom provođenja programa koji može biti situacijski,
spontani, kada se prate potrebe i osjećaji djeteta ili planski kada se prati liturgijska godina i blagdani.

Dobiven je odgovor na pitanje o važnosti vjere u životu djeteta i njegove obitelji koja predstavlja prvu školu vjere i najvažniju odgojnu zajednicu. Na kraju je sudionicima pročitana i lijepa priča o bezuvjetnoj majčinoj ljubavi te prezentirana  glazbena meditacija „Mamin anđeo“. Prisutni sudionici, njih 20, svojim su pozitivnim komentarima i nadahnutim osvrtima u evaluacijskim listićima  i knjizi dojmova potvrdili važnost provođenja ovog programa u predškolskim ustanovama, a odgojiteljima pružili hrabrost za budućnost. Dogovorena je suradnja sa kolegicama iz jaslica i smjenskog vrtića za prezentaciju istog projekta na njihovim roditeljskim sastancima krajem travnja, a uoči upisa djece u novu školsku godinu.

Kontakt: Bonita Žagar Kavran (bonita.kavran@gmail.com)