Igre za razvoj predčitačkih vještina

Ovdje možete naći niz vježbi kojima ćete Vašim predškolcima na zabavan način pomoći u razvijanju predčitačkih vještina. Preuzmite materijale koje je pripremila psihologinja Jasmina Kozlov, isprintajte ih i uz pomoć interaktivnih igara poput domina, pamtilica (memory) i prekrivaljki s djecom učite prepoznati početni i završni glas u riječi, rastavljati riječi na slogove i sl.