Zasnivanje radnog odnosa

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J E

                                                        za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaji su objavljeni dana 20. ožujka 2018. godine i otvoreni do 28. ožujka 2018. godine.

Natječaj-Odgojitelj

Natječaj Stručni suradnik-logoped

Natječaj Rehabilitator-odgojitelj

Natječaj Kuhar

Natječaj Pomoćni kuhar

 

 

________________________________________________________________________________

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J E

                                                        za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaji su objavljeni dana 17. listopada 2017. godine i otvoreni do 25. listopada 2017. godine.

1. Natječaj-odgojitelji.pdf

2. Natječaj-kuhari.pdf

3. Natječaj - pomoćni kuhari.pdf

 

 

_____________________________________________________________________________

Dječji vrtić Rijeka, Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 26. rujna 2017. godine, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

u dijelu koji se odnosi na izbor na radno mjesto odgojitelja za rad u skupini talijanske nacionalne manjine, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj, objavljen dana 8. rujna 2017. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj poništava se iz razloga što niti jedan od prijavljenih kandidata ne zadovoljava traženi uvjet potpunog vladanja talijanskim jezikom i pismom.

_____________________________________________________________________________

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J E

                                                        za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

Natječaji su objavljeni dana 8. rujna 2017. godine i otvoreni do 16. rujna 2017. godine.

Natječaj - domar - ložač

Natječaj - rehabilitator - odgojitelj

Natječaj - odgojitelji

Natječaj - pomoćni kuhar - spremač

Natječaj - pomoćni kuhar

Uz dokumentaciju navedenu u natječajima, kandidati obavezno prilažu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju. 

 

_____________________________________________________________________________

 

Dječji vrtić Rijeka, Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2017. godine, objavljuje 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

u dijelu koji se odnosi na izbor na radno mjesto odgojitelja za rad u skupini talijanske nacionalne manjine, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj, objavljen dana 21. srpnja 2017. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj poništava se iz razloga što niti jedan od prijavljenih kandidata ne zadovoljava traženi uvjet potpunog vladanja talijanskim jezikom i pismom.

 _____________________________________________________________________________

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 52. a Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje:

                                                                              N A T J E Č A J

                                                      za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

                     - natječaj je objavljen 21. srpnja i otvoren je do 29. srpnja 2017. -

 

Odgojitelj - 14 izvršitelja

Stručni suradnik - psiholog - 1 izvršitelj

Rehabilitator - odgojitelj - 1 izvršitelj

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece - 1 izvršitelj

Referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršitelj

Kuhar - 2 izvršitelja

 

Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.