Zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 11. studenog 2019. godine i otvoren je do 18. studenog 2019. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Rehabilitator-odgojitelj

Natječaj - Stručni suradnik rehabilitator

Natječaj - Voditelj programa kinezioloških aktivnosti

Natječaj - Kuhar

Natječaj - Pomoćni kuhar

 

 

***

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 1. listopada 2019. godine i otvoren je do 9. listopada 2019. godine

Natječaj - Stručni suradnik logoped

Natječaj - Stručni suradnik rehabilitator

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Kuhar

Natječaj - Pomoćni kuhar

 

Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.

 

****

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 29. srpnja 2019. godine i otvoren je do 6. kolovoza 2019. godine

Natječaj - Samostalni referent za kadrovske poslove

Natječaj - Stručni suradnik pedagog

Natječaj - Vozač

 

Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.

 

***

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 17. srpnja 2019. godine i otvoren je do 24. srpnja 2019. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Stručni suradnik logoped

Natječaj - Stručni suradnik rehabilitator

Natječaj - Stručni suradnik psiholog

Natječaj - Rehabilitator odgojitelj

Natječaj - Ekonom

Natječaj - Kuhar

Natječaj - Pomoćni kuhar

 

Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.

 

***

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 24. lipnja 2019. godine i otvoren je do 1. srpnja 2019. godine

Natječaj - Stručni suradnik psiholog

 

 

***

Dječji vrtić Rijeka, Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 5. lipnja 2019. godine, objavljuje

                                                                       PONIŠTENJE NATJEČAJA

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

  • Kuhar za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj, objavljen dana 10. svibnja 2019. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj poništava se radi povratka radnika na rad.